karums.lv: dabisks | piens | veselīgs | piena | garšīgs

Esiet sveicināti pirmajā piena produktu interneta veikalā Baltijā Kārums e-veikalā!

 

Iepirkties Kārums e-veikalā ir vienkārši – tikai trīs soļi un Jūs saņemat pasūtīto uz norādīto adresi jau nākamajā darba dienā! Kārums e-veikalā varat iegādāties SIA „Rīgas Piensaimnieks” produkciju ar bezmaksas piegādi SIA „Rīgas Piensaimnieks” noteiktajās Rīgas pilsētas un Mārupes robežās darba dienās no 10:00 - 18:00. Pasūtot produktus darba dienās līdz plkst. 12:00, tos saņemsiet tajā pat dienā!

 

1) Preču izvēle
Preces varat iegādāties gabalos un to cenas ir norādītas par vienību, ieskaitot PVN.
Minimālais pasūtījuma grozs ir 17 EUR

 

2) Informācijas ievadīšana – pēc preču izvēlnes seko informācijas ievadīšana par pirkuma veicēju. Lūdzu, aizpildiet visas ailes, tai skaitā norādiet informāciju par preces saņēmēju. Vēršam uzmanību: gadījumā, ja Klienta vainas dēļ netiek pieņemts pasūtījums (piemēram, Klients nav mājās norunātajā laikā), tad SIA „Rīgas Piensaimnieks” ietur EUR 5.69 kā izmaksas par transporta pakalpojumu un pārējo naudas summu atgriež Klienta kontā.

 

3) Maksājuma veikšana – norēķinus varat veikt ar maksājumu karti vai izmantojot Swedbanka, Nordea internetbankas maksājumus. Veiksmīgi notiekot transakcijai, Jūs atgriežaties Kārums e-veikalā un redzat sava pirkuma groza apkopojumu. Uz Jūsu norādīto e-pasta adresi saņemsiet e-pasta apstiprinājumu pirkumam.

 

Ar cieņu,
Jūsu Rīgas Piensaimnieks


INFORMĀCIJA PAR JŪSU PERSONAS DATIEM
KLIENTIEM — FIZISKĀM PERSONĀM

1. Vispārīgā informācija
Mēs, SIA “Rīgas Piensaimnieks”, Valmieras ielā 2, Rīgā, LV-1009, (turpmak – “RPS”, “mēs”) apkopojam Jūsu iesniegto personīgo informāciju, tostarp Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, informāciju par piegādi (piegādes adresi, piegādes laiku, komentārus) un apmaksu. Visa augšminētā informācija tiek apzīmēta ar terminu “personas dati”.
Daļa Jūsu personas datu ir nepieciešama līguma noslēgšanai ar Jums un tā izpildei. Lai līguma izpilde būtu iespējama, Jūs nevarat atteikties izpaust noteiktus Jūsu personas datus, kas nepieciešami līguma izpildes nodrošināšanai.
Tomēr, lēmums izpaust mums papildu personas datus ir brīvprātīgs.
Gadījumā, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības savu piekrišanu atsaukt jebkurā brīdī. Tas neietekmēs apstrādes likumību laikā līdz piekrišanas atsaukuma brīdim.
RPS ir datu pārzinis un atbildīgais par Jūsu personas datu apstrādi.

2. Personas datu izmantošanas mērķi
Mēs Jūsu personas datus varam lietot, lai:
• noslēgtu līgumu ar Jums un pildītu to;
• sazinātos ar Jums, piemēram, par preču piegādi;
• uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus;
• pastāvot likumiskam pamatam, sūtītu uz Jūsu e-pasta adresi mārketinga informāciju par RPS produkciju.
Mēs personas datus neizmantosim nekādiem mērķiem, kas neatbilst iepriekš izklāstītajiem, nav Jūsu atļauti vai nav paredzēti tiesību aktos.

3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats
Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:
• Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (pirms līguma noslēgšanas un līguma izpildes veicamie pasākumi);
• GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (mūsu leģitīmās intereses);
• Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9. panta 1. un 2. punkts.
Mūsu leģitīmās intereses ir atbilstības nodrošināšana, līgumu atbilstīgas izpildes nodrošināšana un pakalpojumu uzlabošana.

4. Personas datu saņēmēji
Jūsu personas dati tiks izpausti tikai neatkarīgajiem pakalpojumu sniedzējiem (trešajām personām), piemēram, transporta, grāmatvedības, juridisko pakalpojumu un citu līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem. Personas dati šīm trešajām personām tiks nodoti vai būs pieejami nolūkā nodrošināt šo pakalpojumu sniegšanu mums.

5. Personas datu integritāte un uzglabāšana
Jūsu personas dati tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams saistībā ar iepriekš tekstā minētajiem mērķiem. Ja tiek uzsākta tiesas prāva, personas dati var tikt uzglabāti līdz prāvas (ieskaitot visu pārsūdzībai paredzēto laiku) beigām, un pēc tam tie tiks izdzēsti. Ja tiesību aktos būs izvirzīta prasība obligāti uzglabāt Jūsu datus, mēs ievērosim attiecīgos noteikumus.
Jums ir pienākums pastāvīgi aktualizēt savus personas datus un informēt mūs par visām būtiskajām savu personas datu izmaiņām.

6. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības
Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, labojumus, dzēšanu, apstrādes ierobežojumu noteikšanu, iebilstu pret Jūsu personas datu apstrādi, izmantotu tiesības uz datu pārnešanu vai apspriestu citus ar Jūsu personas datiem saistītos jautājumus, Jūs varat nosūtīt pieprasījumu RPS, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi dati@foodunion.com. Jūs esat tiesīgi arī iesniegt sūdzības par Jūsu personas datu nepamatotu apstrādi Datu valsts inspekcijai.

 

Iepazīstieties ar līgumu, lai turpinātu iepirkšanos

  Esmu iepazinies ar Kārums e-veikala lietošanas noteikumiem